หยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากทาง google api มีการเปิด Rate Limit ขึ้นมา ทำให้เวลาเว็บไซต์ของเราเรียกข้อมูลลิ้งค์จะเกิดปัญหา  "429 error: Too many requests" ซึ่งแอดมินพยายามแก้ไขมาหลายวันแล้ว แต่ดูท่าว่าครั้งนี้ยังไม่มีหนทางแก้ไขได้

ทางเราต้องขออภัยผู้ใช้งานเป็นอย่างสูง สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เราจำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะแก้ไขได้

ขอให้ทุกท่านโชคดี
Admin
--------------------------------------------------------------------------

service temporarily suspended

 

Since the google api has enabled Rate Limit, when our website retrieves the link, there is a problem "429 error: Too many requests" which admin has been trying to fix for days. But it seems that this time there is no solution.

We sincerely apologize to users. for the problem We need to temporarily suspend our services indefinitely. until it can be fixed

good luck to you all
Admin